Sabtu, 15 Januari 2011

Pecahan (2)

Nota 
Istilah berkaitan dengan konsep pecahan wajar, pecahan tak wajar dan nombor bercampur telah diterangkan pada minggu lepas.  
Pemahaman mengenai istilah-istilah dan konsep tersebut amatlah penting.  
a)     Pecahan wajar - pengangka lebih kecil daripada penyebut. 
           Contoh: ,
 
b)     Pecahan tak wajar - pengangka lebih besar daripada penyebut.
           Contoh: ,
 
c)      Pecahan setara - dua pecahan yang sama nilainya.
           Contoh:  setara dengan
 
 
d)     Nombor bercampur - terdiri daripada nombor bulat dan pecahan wajar.
     Contoh: ,  


                 Sumber : Portal Pendidikan Utusan

Pecahan (1)

Nota 
1. Pecahan ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan.
 
2. Nombor 1 mewakili semua bahagian dalam keseluruhan.
 
3. Nombor 1 boleh diwakili oleh pecahan di mana pengangka dan penyebutnya
    adalah sama;
 
    Contoh: , ,  dan sebagainya.
 
4. Bahagian-bahagian pada pecahan:
 
a)     Pengangka - angka yang terletak di atas
 
b)     Penyebut - angka yang terletak di bawah

5. Jenis-jenis pecahan:
 
    (i) Pecahan wajar - pengangka lebih kecil daripada penyebut.
        Contoh: ,
 
    (ii) Pecahan tak wajar - pengangka lebih besar daripada penyebut.
         Contoh: ,
 
    (iii) Pecahan setara - dua pecahan yang sama nilainya.
          Contoh:  setara dengan
 
    (iv) Nombor bercampur - terdiri daripada nombor bulat dan pecahan wajar.    
          Contoh: ,  

                                                              Sumber : Portal Pendidikan Utusan

Darab

1.            Pendaraban ialah penambahan berulang. 
2.                  Sebarang nombor apabila didarab dengan sifar jawapannya ialah sifar. Ini bermaksud apa sahaja nombor, apabila didarab dengan sifar akan menghasilkan sifar.
            Contoh:
 
5          X  0  =  0 
13      X  0  =  0 
365  X  0  =  0
 
3                    Begitu juga, apabila sebarang nombor didarab dengan dengan 1 hasil darabnya ialah nombor itu sendiri. Contoh: 
3      X     1    =   1 
40    X      1    =  40 
475   X      1    =  475
 
 
4.        Fakta Asas Darab  

X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
2
4
 
 
 
 
 
 
 
3
3
6
9
 
 
 
 
 
 
4
4
8
12
16
 
 
 
 
 
5
5
10
15
20
25
 
 
 
 
6
6
12
18
24
30
36
 
 
 
7
7
14
21
28
35
42
49
 
 
8
8
16
24
32
40
48
56
64
 
9
9
18
27
36
45
54
63
72
81

Nombor Bulat

 
1.
Bagi membandingkan nilai nombor yang kecil atau besar, pelajar boleh menentukan kedudukan angka di dalam setiap nilai tempat dengan membezakan nilainya samaada lebih besar atau lebih kecil.
Contoh:
            Manakah di antara nombor berikut yang lebih besar nilainya
A.     56 742
B.  56 342
 
 
Nilai Tempat
Puluh Ribu
Ribu
Ratus
Puluh
Sa
 
A
 
5
 
6
 
7
 
4
 
2
 
B
 
5
 
6
 
3
 
4
 
2
 
Kedudukan nilai angka di tempat ratus adalah berbeza, di mana Nombor A mempunyai nilai ratus yang lebih besar iaitu 700 berbanding Nombor B hanya 300. Maka Nombor A adalah lebih besar dari Nombor B. 
2.
Bagi menyusun nombor dalam turutan menaik atau menurun, kenalpasti nombor mengikut nilainya yang mana lebih besar dan yang mana lebih kecil nilainya.
  
3.
Susunan nombor mengikut tertib menaik ialah disusun mengikut nilai yang kecil  dahulu, manakala susunan mengikut menurun adalah bermula dari nombor yang besar nilainya. Contoh:

              Susunan menaik
 
                                                 Sumber : Portal Pendidikan Utusan