Selasa, 26 April 2011

rujukan

RUJUKAN

Liew, S. U., Leow, S. K. (1995). Matematik Tahun 4 : Kuala Lumpur,
      Dewan Bahasa & Pustaka.


Gloria, T. (2011). Akses @ Cerdik :Mathematics year 4: Kuala Lumpur,
      Cerdik Publications.

MARI BELAJAR MASA


PERPULUHAN


sukatan pelajaran matematik tahun 4

sukatan pelajaran matematik tahun 4

MARI BELAJAR BENTUK

Segitiga

Segitiga memiliki tiga sisi. Ada pelbagai jenis segitiga:

Segitiga sama sisi
3 sama sisi

3 sama sudut 60 °Segitiga Sama Kaki

2 sama sisi

2 sama sudut


Segitiga Siku-SikuSalah satu sudut adalah sudut siku-siku (90 °)

Segiempat

Segiempat mempunyai empat sisi. Berikut adalah beberapa segiempat khusus:

Persegi
4 sama sisi

4 sudut kananSegi Empat Tepat

2 pasang sisi yang sama

4 sudut kanan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”

Isnin, 11 April 2011

Bentuk dan Ruang