Selasa, 26 April 2011

rujukan

RUJUKAN

Liew, S. U., Leow, S. K. (1995). Matematik Tahun 4 : Kuala Lumpur,
      Dewan Bahasa & Pustaka.


Gloria, T. (2011). Akses @ Cerdik :Mathematics year 4: Kuala Lumpur,
      Cerdik Publications.

MARI BELAJAR MASA


PERPULUHAN


sukatan pelajaran matematik tahun 4

sukatan pelajaran matematik tahun 4

MARI BELAJAR BENTUK

Segitiga

Segitiga memiliki tiga sisi. Ada pelbagai jenis segitiga:

Segitiga sama sisi
3 sama sisi

3 sama sudut 60 °Segitiga Sama Kaki

2 sama sisi

2 sama sudut


Segitiga Siku-SikuSalah satu sudut adalah sudut siku-siku (90 °)

Segiempat

Segiempat mempunyai empat sisi. Berikut adalah beberapa segiempat khusus:

Persegi
4 sama sisi

4 sudut kananSegi Empat Tepat

2 pasang sisi yang sama

4 sudut kanan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”

Isnin, 11 April 2011

Bentuk dan Ruang

Isnin, 4 April 2011

WAKTU

GARISAN JANGKA WAKTU


BULAN – BULAN DALAM SETAHUN

GILIRAN DALAM TAHUN
NAMA BULAN
BILANGAN HARI
PERTAMA
JANUARI
31 HARI
KEDUA
FEBRUARI
28 HARI / 29 HARI
KETIGA
MAC
31 HARI
KEEMPAT
APRIL
30 HARI
KELIMA
MEI
31 HARI
KEENAM
JUN
30 HARI
KETUJUH
JULAI
31 HARI
KELAPAN
OGOS
31 HARI
KESEMBILAN
SEPTEMBER
30 HARI
KESEPULUH
OKTOBER
31 HARI
KESEBELAS
NOVEMBER
30 HARI
KEDUABELAS
DISEMBER
31 HARI

Bulan Februari mempunyai bilangan yang berbeza mengikut tahun sama adakah  ianya tahun lompat ataupun tidak.


TAHUN LOMPAT
Tahun lompat hanya berlaku setiap empat tahun dan pada tahun tersebut, bilangan hari di dalam bulan Februari akan menjadi 29 hari. Ianya telah mengakibatkan bilangan bilangan keseluruhan hari di dalam setahun menjadi 366 hari, berbeza dengan tahun-tahun lain yang mempunyai bilangan hari sebanyak 365 hari di dalam setahun.HUBUNGAN ANTARA UNIT-UNIT MASA

Math Games For Kids : How to Play The Money Game

Learn subtraction with easy picture math game at www.gudli.com

Subtraction of Fractions From A Whole Numbers

Math Games For Kids : The Domino Addition Game


SELAMAT MENONTON ADIK-ADIK

menjadi juruwang

http://www.mathplayground.com/making_change.html

selamat mencuba...

OPERASI ASAS WANGOperasi-operasi asas seperti penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian yang melibatkan wang adalah sama dengan operasi asas yang melibatkan nombor perpuluhan.

Operasi Tambah

i) RM 2356.80 + RM 135.70 = RM 2492.50
ii) RM 1457.90 + RM 453.70 = RM 1911.60

iii) RM 1874.90
+ RM 497.60
RM 2372.50
Operasi Tolak

i) RM 7359.80 – RM 6549.70 = RM 810.10
ii) RM 6128.40 – RM 3278.90 = RM 2849.50

iii) RM 9120.60
- RM 7850.40
RM 1270.20
Operasi Darab

i) RM 563 X 6 = RM 3378
ii) RM 1859 X 5 = RM 9295

iii) RM 812
X 6
RM 4872Operasi Bahagi

i) RM 7812 ÷ 6 = RM 1302
ii) RM 3448 ÷ 4 = RM 862
LATIHAN
i) RM 7653.90 + RM 548 =
ii)RM 9726.20 - RM 3859.90 =
iii) RM 459 X 7 =
iv) RM 9653 / 3 =

SELAMAT MENCUBA :)

WANG
Nilai wang dapat ditulis di dalam dua bentuk iaitu :
i) Angka
ii) Perkataan

Contoh :

1) RM 1750.20 = Ringgit Malaysia seribu tujuh ratus lima
puluh dan dua puluh sen

2) RM 567.80 = Ringgit Malaysia lima ratus enam puluh
tujuh dan lapan puluh sen

3) RM 3045.60 = Ringgit Malaysia tiga ribu empat puluh lima
Dan enam puluh sen

LATIHAN

Tukarkan nilai wang tersebut ke dalam bentuk perkataan
i) RM 6781.90 =
ii)RM 5372.50 =


Tukarkan nilai wang tersebut ke dalam bentuk angka
i) Ringgit Malaysia seribu tujuh ratus lima puluh dua dan tiga puluh sen
ii)Ringgit Malaysia tujuh ribu lima ratus dua puluh ringgit dan empat puluh sen